Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Wednesday, 15th August 2018
BSIB Building
 
Notice
बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख सम्बन्धी तथ्याङ्कीय विवरण २०७५।०२।२९
आन्तरीक सजावट कार्य तथा भवन रंगरोगन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना २०७५।०२।०९
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना २०७५।०२।०९
दरभाउपत्रकाे सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०६
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मितिः २०७५।०३।०६
बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्व सहमति दिने कार्यमा रोक लगाइएको बारे ।
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना २०७५।०३।१६
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना २०७५/७६
बीमा समितिकाे सूचना
बीमा समितिको पदपूर्तिको सूचना : सिफारिस गरिएको उम्मेदवारका लागि नियुक्तिपत्र बुझ्न आउन प्रकाशित गरिएको सूचना
एयर कन्डिसनरको खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्रको सूचना
माैजुदा सूची २०७५/७६
कार्यालय सामानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५/०२/२५
सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ प्रारम्भिक मसाैदा l
बीमा समितिकाे पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना २०७५/०३/१२
बीमा समितिकाे पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना २०७५/०३/०१
Go Top          IPRS Login