Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Background

Beema Samiti (Insurance Board) is the Insurance Regulatory Authority of Nepal, The line ministry of the Finance Ministry, Nepal. The word 'Beema' means 'Insurance' and 'Samiti' connotes 'Board'. Hence, the Word 'Beema Samiti' is synonymous to Insurance Board which is constituted to systematize, regularize, develop and regulate the insurance business within the country under Insurance Act, 1992. This Samiti (Board) looks after all the insurance related activities in the State of Nepal. As a regulatory body, the Board's main concern is to create a professional, healthy and developed insurance market in Nepal.

Further more, after the restoration of democracy in 1990 AD, insurance environment began to change simultaneously along with other factors. Thus to meet the requirements of the changing situation, Insurance Act, 1968 was repelled by new Insurance Act, 1992 (Beema Ain, 2049). The preamble of the Act clearly states the purpose of the Act, thus "to establish an Insurance Board to systematize, regularize, develop and regulate the insurance business". To achieve the goal of the preamble, Beema Samiti (Insurance Board) is formed as an autonomous body the Insurance Act of 1992.

पृष्‍ठभूमी

बीमा समिति नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी आधिकारिक निकाय हो, जो नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको एउटा लाइन संगठन हो । बीमा ऐन, २०४९ अनूसार नेपाल  भित्र बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । नेपाल भित्रका बीमा तथा सो सम्बन्धि गतिविधिलाई यस समितिले नियमनकारी संस्थाको हैसियतले निगरानी राख्दछ । यस संस्थाको मूल उद्देश्य विकसित, स्वस्थ र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्नु हो ।

वि.सं.२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए पश्चात अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु देखा परे । परिवर्तित सर्न्दर्भलाई मनन गरी वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयां बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ "बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो ।" प्रस्तावनामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा बीमा ऐन २०४९ अनुसार यस समितिको स्थापना भएको हो ।

Go Top          IPRS Login