Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 12th November 2019
BSIB Building
 
Ex Chairman
Lava sharma Name:-Lab Prasad Sharma
From:-
To:-
नाम:-लव प्रसाद शर्मा
देखि:-
सम्म :-

 

Prafulla Kumar Kafle Name:-Dr.Prafulla Kumar Kafle
From:-2001/05/08
To:-
नाम:-डा.प्रफुल्ल कुमार काफ्ले
देखि:-२०५८।०१।२५
सम्म :-

 

Narayan Silwal Name:-Narayan Silwal
From:-2002/08/13
To:-
Re-appoint:-
To:-
नाम:-नारायण सिलवाल
देखि:-२०५९।०४।२८
सम्म :-
पुनःनियुक्ति:-
सम्म :-

 

Madhab Prasad Upadhya Name:-Madhab Prasad Upadhya
From:-2003/09/01
To:-2006/05/11
Re-appoint:-2006/05/20
To:-2007/08/27
नाम:-माधब प्रसाद उपाध्याय
देखि:-२०६०।०५।१५
सम्म :-२०६३।०१।२८
पुनःनियुक्ति:-२०६३।०२।०७
सम्म :-२०६४।०५।१०

 

Devendra Pratap Shah Name:-Devendra Pratap Shah
From:-2007/09/06
To:-
नाम:-देवेन्द्र प्रताप शाह
देखि:-२०६४।०५।२०
सम्म :-

 

Devendra Pratap Shah Name:-Prof. Dr. Fatta Bahadur K.C.
From:-2008/12/24
To:-2012/12/23
Re-appoint:-2012/12/24
To:-2016/12/23
नाम:- प्रा.डा. फत्त बहादुर के.सी.
देखि:-२०६५।०९।०९
सम्म :२०६९।०९।०८
पुनः नियुक्ति:-२०६९।०९।०९
सम्म :२०७३।०९।०८
पूर्व अध्यक्षहरु
Go Top          IPRS Login