Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Frequently Asked Question
What is Insurance Board?

Insurance Board is a line ministry of Nepal Government, established to regularize, systematize and develop

 
What does the Insurance Board do?
It issues, renews, dismisses the liscences of insurance companies, insurance surveyors and insurance agents and supervise them.
 
Where is Insurance Board?
It lies in Kupondole, Lalitpur.
 
Which is the line ministry of Insurance Board?
Ministry of Finance, Government of Nepal
 
When was Insurance Board established?
In 1968 A.D. ( Autonomous under the Insurance Act, 1992)
 
What is Life Insurance?
Life Insurance relating to a contract regarding to the life of any person under which he or his heir in the event of his death , will be paid a particular ammount in case of specified ammount is paid in installment on the basis of his age.
 
What is Non Life Insurance?
Non Life Insurance contract regarding to  other then life
 
How many insurance companies are there in Nepal?

There are 39 insurance companies in Nepal.

  • 18  life insurence company
  • 20 non life insurence company
  • 1 Re-insurance company
 
Who does provide the data regarding insurance and insurance industry?
Insurance Board
 
What is insurance agent?
The agent who works on behalf of insurance company.
 
What is insurance surveyor?
Loss assessor if any loss occured due to insured cause.
 
Who is acturary?
A person holding degree of Graduation in Actuarial science.
 
What is acturial science?
A highly technical and professional course of liability assessment.
 
Who are the loss assessors?
Who assesses the loss occurred due to insured cause.
 
Where can a victim appeal when he is refused to imdenify by an insured?
In Insurance Board
 
Where can an insuance company appeal when she is claimed by doubtful loss?
In Insurance Board
 
प्राय: सोधिने प्रश्नहरु

  

 

बीमा समिति  भनेको के हो ?

बीमा क्षेत्रलाई बिकसित, ब्यवस्थित, नियमित तथा नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा ऐन २०४९ अनुसार स्थापित नेपाल सरकारको एउटा कार्यान्वय इकाई नै बीमा समिति हो, जो एक स्वायत्त संस्था हो ।

 
 बीमा समिति के काम गर्छ ?
यसले बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर र बीमा एजेण्टको लाइसेन्स जारी गर्ने, नबीकरण गर्ने, रद्ध गर्ने तथा तिनीहरुलाई नियमन गर्ने गर्छ । यसले नेपाल सरकारलाई बीमा सम्बन्धि सल्लाह दिने काम गर्छ ।
 
बीमा समिति कहाँ छ ?
यो कुपण्डोल, ललितपुरमा छ ।
 
बीमा समितिको तालुक मन्त्रालय कुन हो?
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
 
बीमा समिति कहिले स्थापना भएको हो ?
बि सं २०२५  मा
 
जीबन बीमा भनेको के हो ?
जिबन बिमा भनेको कुनै  व्यक्तिको जिबन सम्बन्धमा निजको आयुको आधारमा किस्ताबंधी बुझाउने गरि कुनै खास रकम तिरेमा निजले वा निजको  मृत्यु भएको अबस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरि गरिने करार सम्बन्धि  ब्यबसाय सम्झनु पर्छ|
 
निर्जीबन बीमा भनेको के हो ?
निर्जीबन बीमा भनेको   जिबन बिमा  ब्यबसाय बाहेक  अन्य बिमा  ब्यबसाय बुझिन्छ |
 
नेपालमा कतिवटा बीमा कम्पनीहरु छन् ?

नेपालमा जम्मा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् ।

  • १८ जिबन बिमा कम्पनी
  • २० निर्जिबन बिमा कम्पनी
  • १ पुनर्बिमा कम्पनी
 
बीमा तथा बीमा ब्यवसाय सम्बन्धि तथ्यांक कस्ले सर्बसाधरणलाई उपलब्ध गराँउछ ?
बीमा समिति
 
बीमा अभिकर्ता भनेको के हो ?
बीमा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने अभिकर्ता हो ।
 
बीमा सर्भेयर भनेको के हो ?
बीमा गरिएको कारणले कुनै क्षति भएमा सो को मूल्यांकनकर्ता हो ।
 
बीमांकी भनेको को हो ? 
बीमांकीय बिज्ञानमा स्नातक गरेको ब्यक्ति हो ।
 
बीमांकीय बिज्ञान भनेको के हो ?
दायित्व मूल्यांकन सम्बन्धि उच्च प्राबिधिक तथा ब्याबसायिक बिषय
 
दाबी मूल्यांकनकर्ताहरु को हुन् ?
बीमा गरिएको कारणले भएको क्षेतिको मूल्यांकनकर्ता
 
बीमकले दाबी बापतको रकम नतिरेमा कहाँ उजुरी गर्ने ?
बीमा समितिमा
 
बीमा कम्पनीलाई गलत दाबी गरी भुक्तानी माग्न खोजिएको लागेमा कहाँ उजुरी गर्ने ?
बीमा समितिमा
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Top          IPRS Login