BSIB Building
 

Beema Samiti (Insurance Board) an autonomous body, established to develop,systemize,regularize and regulate the insurance business of Nepal under Insurance Act, 1992.
 

Beema Samiti (Insurance Board) Kupandol, Lalitpur
Phone:+977-1-5528618,
+977-1-5538743
+977-1-5521079
Fax: 977-1-5520119
Toll Free No. 1660-01-56789
 

 Related Links :

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बीमा समिति नेपालको बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको एक श्वशासित संस्था हो ।
 
 
बीमा समिति, कुपन्डाेल, ललितपुर 
फोन नं : +९७७-१-५५२८६१८,
+९७७-१-५५३८७४३,
+९७७-१-५५२१०७९ 
फ्याक्स : ९७७-१-५५२०११९
निशुल्क फोन नं : १६६०-०१-५६७८९
 
 
 
 
 
 
 

 

Go Top          IPRS Login