Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 16th January 2018
 
Insurance Board Building

Beema Samiti (Insurance Board) an autonomous body, established to develop,systemize,regularize and regulate the insurance business of Nepal under Insurance Act, 1992.
 

Beema Samiti (Insurance Board) Kupandol, Lalitpur
Phone:+977-1-5528618,
+977-1-5538743
+977-1-5521079
Fax: 977-1-5520119
Toll Free No.

 

बीमा समिति नेपालको बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको एक श्वशासित संस्था हो ।
 
 
 
बीमा समिति, कुपन्डाेल, ललितपुर
फोन नं : +९७७-१-५५२८६१८,
+९७७-१-५५३८७४३,
+९७७-१-५५२१०७९
फ्याक्स : ९७७-१-५५२०११९
निशुल्क फोन नं :
Go Top          IPRS Login